BİTİRME PROJESİ I VE II DERSLERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!

BİTİRME PROJESİ I VE II DERSLERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!


Tez yazım formatına uygun olacak şekilde hazırlanan Bitirme Projesi I veya II raporlarının 28 Aralık 2018 Tarihine kadar BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE teslim edilmesi gerekmektedir.
Bitirme Projesi I raporları spiral ciltli 1 (bir) nüsha ve Bitirme Projesi II raporlarının ise yine spiral ciltli 3 (üç) nüsha olacak şekilde ve KAPAK SAYFALARI TEZ DANIŞMANI tarafından imzalanmış halde teslimi gerekmektedir.


NOT: 28 Aralık 2018 tarihinden sonra verilecek olan tezler değerlendirilmeye alınmayarak BÜTÜNLEME sınavına kalacaktır.

BÖLÜM BAŞKANLIĞI