BİTİRME PROJESİ I VE II DERSLERİNDEN BÜTÜNLEMEYE KALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!

BİTİRME PROJESİ I VE II DERSLERİNDEN BÜTÜNLEMEYE KALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!


Tez yazım formatına uygun olacak şekilde hazırlamış olduğunuz Bitirme Projesi I veya II raporlarınızı 18 Ocak 2019 Tarihine kadar BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE teslim etmeniz gerekmektedir.

Bitirme Projesi I raporları spiral ciltli 1 (bir) nüsha ve Bitirme Projesi II raporlarının ise yine spiral ciltli 3 (üç) nüsha olacak şekilde ve KAPAK SAYFALARI TEZ DANIŞMANI tarafından imzalanmış halde teslimi gerekmektedir.

NOT: 18 Ocak 2019 tarihinden sonra verilecek olan tezler değerlendirilmeye alınmayarak başarısız sayılacaktır.

BÖLÜM BAŞKANLIĞI