17 EKİM 2018’DE DÜZENLEDİĞİMİZ TEKNİK GEZİ

17 EKİM 2018’DE DÜZENLEDİĞİMİZ TEKNİK GEZİ


Öğrencilerimizin bilgi, görgü ve becerilerini arttırmak amacıyla Bölüm Başkanlığımız 17 Ekim 2018 tarihinde Cam-İş Madencilik A.Ş. Yalıköy, Çatalca, İstanbul silis kumu madeni ve kum hazırlama tesisine aşağıda programı verilen bir teknik gezi düzenlenmiştir. 

Gezi kapsamında öncelikle üretim yapılan ocaklar ve bu ocaklardan üretilen cevherin zenginleştirildiği hazırlama tesisi hakkında bir brifing alınmış, daha sonra ise açık ocak yöntemi ile üretim yapılan maden sahası ziyaret edilerek kullanılan üretim teknolojileri ile ilgili bilgi edinilmiştir. Bu kapsamda özellikle kullanılan mekanik kazı-yükleme işlemlerinin detayları hakkında bilgiler alınmıştır.

Maden sahası ziyaretinden sonra ise cevher hazırlama tesisi gezilerek tesisi gezilmiştir.

Gerçekleşen bu teknik gezi sonucunda öğrencilerimiz ocaktan çıkarılan kuvarsit cevherinin cam hammaddesi haline gelene kadar geçirdiği tüm aşamaları ayrıntılarıyla gözlemlenme fırsatı yakalamıştır. 

Teknik gezimizden bazı fotoğraflar aşağıda görülmektedir: