Bölüm

Mühendislik Fakültesi bünyesinde 1991 yılından itibaren eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme ve Cevher Hazırlama Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Bölüm 2000’li yıllara çağdaş, modern ve dünya standartlarındaki laboratuvar olanaklarını kullanarak büyük bir atılım içerisine girmiştir.

1999 yılından itibaren örgün öğretim kontenjanı gelişmiş ülkelerdeki rakipler seviyesine indiren Maden Mühendisliği Bölümü kuruluşundan bu yana genç eğitim-öğretim kadrosu ve günümüz koşullarına uygun eğitim planı, ders programı, donanımlı laboratuvarları ile daha çok uygulamaya yönelik ve bölüm öğrencilerini ülkemiz ve dünya standartlarına uygun bir şekilde eğitmeyi vakfetmiş halde faaliyetlerini yüksek bir ivme ile devam ettirmektedir. Ayrıca, bölüm kütüphanesi ve bilgisayar olanaklarını günümüz koşullarına uygun eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla sürekli olarak geliştirilmektedir.

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİSYON VE VİZYONU


Maden Mühendisliği Bölümü Özgörevi (Misyon)

1-Çağdaş ve dinamik, bilimsel bir eğitim vererek Dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve mühendislik uygulamalarını takip eden, güncel teknolojiyi ve bilimsel cihazları kullanan, konusunda yetkin, çalışmalarını sorumluluk bilinciyle gerçekleştiren, bağımsız düşünce yeteneği, yaratıcılık, girişimcilik ve liderlik özelliklerine sahip çağdaş maden mühendisleri ve araştırmacılar yetiştirmek,

2-Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar ve mühendislik projeleri yürüterek özgün bilgiler üretmek, yeni teknolojiler geliştirmek ve yaymak,

3-Projelerden elde edilen bulguları toplumun ve endüstrinin yararına sunmaktır.


Maden Mühendisliği Bölümü Özgörüsü (Vizyon)

1-Bilimsel ve endüstriyel araştırmalarla desteklenen ve sürekli güncelleştirilebilen lisans ve lisansüstü eğitim programları oluşturmak,

2-Maden mühendisliğinde yeni teknolojiler geliştirme, özgün bilgiler ve faydalı modeller üretme hedefli araştırma faaliyetlerinde bulunmak,

3-Endüstriyel madencilik ve mühendislik problemlerinin çözümüne katkıda bulunmaktır.Maden Mühendisliği Bölümü Program Eğitim Amaçları

Tanımlanan Program Eğitim Amaçları

Maden Mühendisliği Programımız için ifade edilen özgörü ve özgörev tanımına uygun olarak belirlenen program eğitim amaçları:

Temel bilimleri maden mühendisliği alanında kullanabilen, yerüstü ve yeraltı madenciliği ile cevher ve kömür hazırlama konusunda yeterli bilgiye sahip, karşılaştığı mühendislik sorunlarına doğru ve analitik düşünerek çözüm getirebilen, öğrenmiş olduğu bilgilerden yeni fikirler üretebilen ve kendine güvenen, teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve kendi alanına uygulayabilen, ülkenin maden kaynakları hakkında yeterli bilince sahip olan, dünya ve ülke madenciliğindeki gelişmeleri takip edebilen, ekip çalışması bilincine sahip ve kendine özgüveni ile fikirlerini açıkça ortaya koyabilen, kendini iyi bir şekilde ifade eden, etik kuralları dikkate alan  ve insanlarla iletişimde başarılı maden mühendisleri yetiştirmektir.

Bölümümüz, toplumsal ve çevresel sorunların bilincinde olarak, meslek alanlarında ortaya çıkabilecek yeni problemlere ve durumlara uyum sağlayabilen, üretken ve yenilikçi mühendisler olarak hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda lisans programı mezunlarımızın kısa vadede erişmeleri beklenilen kariyer hedefleri şunlardır:

  • Maden veya cevher hazırlama mühendisliği veya ilgili alanlarda faaliyet gösteren, önde gelen kurum ve şirketlerce teknik, araştırma, iş güvenliği veya yönetici konumlarında tercih edilmek,
  • Çok disiplinli projelerde lider veya başarılı bir takım üyesi olarak çalışmak,
  • Lisansüstü eğitim ve/veya mesleki gelişim programlarına devam etmek,
  • Mesleklerine ve topluma hizmet amacıyla mesleki ve sosyal etkinliklere katılmak.

...