Akademik

MADEN İŞLETME ANABİLİM DALI

Maden İşletme Anabilim Dalında 5 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.


CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

Cevher Hazırlama  Anabilim Dalında 6 öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

MADEN MEKANİZASYONU VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi  Anabilim Dalında 3 öğretim üyesi görevlisi görev yapmaktadır.